VODA

Tabula Rasa – Voda

živelné loutkové sci-fi

premiéra

Pondělí 24. 10. 2022
20:00

 

Nad námi, na povrchu, pod námi i v nás, vezdejší a nezbytná Voda.
Přijímáme její pohostinnost, dary a jedinečnost.
Ale naučili jsme se číst Vodu, její tužby a potřeby?
Nasloucháme příběhu, který provází svět, dříve než začal Enlil tančit s planktonem.
Tekuté surreality, mystických toků i suchého dna.
Příběhu, jenž utváříme my sami.

Druhá inscenace z cyklu ČTYŘI ŽIVLY z dílny uskupení TABULA RASA jako pouť za záchranou Vody. Po Vzduchu se snášíme pod hladinu. Pocta „nejmocnějšímu a zároveň nejpokornějšímu“ z živlů. Cesta do Afriky jako platforma pro znovuvybudování intergalaktického aquaduktu, který vede (snad) k očištění.

 

RECENZE: Marcela Magdová