PROROCTVÍ

PROROCTVÍ

Představení Proroctví vychází z projevu Lee Browna. Kontinentální domorodá rada v roce 1986. Tanana, údolí Fairgrounds, Fairbanks, Aljaška.

V tomto projevu se snoubí orální odkaz mytologie severoamerických indiánů o vzniku vesmíru, země, rozdělení lidských ras, jejich poslání v průběhu dějin lidstva a možných cest a směrů kudy by se člověk mohl ubírat. Podle Lee Browna se nyní nacházíme v určitém zásadním dějinném uzlu. Podle určitých proroctví, které se podle indiánů naplňují máme poslední možnost se pozastavit a pokusit se rozpomenout na odkaz našich předků, na který jsme zapomněli.

Použité masky vycházejí z tradice severoamerického kmene Haida. Tyto totemové masky fungují na principu otevíracího oltáře, který vypráví celý příběh.

PREMIÉRA: 3. 4. 2019 v divadle Alfred ve dvoře

Byl věk nerostu, skály. Byl věk rostliny. A dnes jsme ve věku zvířete, který se chýlí ke konci a přichází věk člověka. Až se ve věku člověka ocitneme, uvolní se v nás nejvyšší a nejmocnější síly, jež dřímají v našem nitru. Uvolní se z toho světla či duše, které si neseme v naší mysli. Ale teď se blížíme ke konci věku zvířete a poznali jsme sami sebe a naučili se, co to znamená být na této zemi zvířetem.

Video: Kryštof Zika

Hlas: Pavel Rímský

Foto: Teres Bartůňková

Představení – Alfred ve dvoře