TEEPEE

SIGNAL FESTIVAL: TABULA RASA A JONÁŠ GARAJ – TEEPEE

 

TEEPEE (též týpí či tee-pee) je obydlí Indiánů Velkých plání a přilehlých oblastí. Je to velký kuželový stan, původně vyráběný z bizoní kůže. Miliony bizonů žijící v minulosti na Velkých pláních dříve poskytovaly zdejším indiánům na tato obydlí dostatek materiálu. Naší Velkou plání je město. Bizoni jsou vycpané exponáty v muzeu. Lovíme data. Jsme obklopeni světlem. Moderní nomádi, sběrači a lovci šrotu. Slovo „TÝPÍ“ pochází z řeči indiánů Dakotů. Skládá se ze dvou hlásek: „TI“, což znamená žít či bydlet, a „PI“, koncovky s jejíž pomocí jsou v této řeči tvořena podstatná jména. „TIPI“ tedy znamená obydlí, ale také domov. Naše týpí je soustavou vzájemně propojených objektů – starých a vyřazených reflektorů, projekčních jednotek, otáčivých mechanismů a čoček – které na sebe reagují a komunikují spolu. Dohromady skládají abstraktní kompozice objektů, světel, projekcí, tvarů, zvuků, atmosfér a nálad, které diváka vtahují do magického časoprostoru analogové imaginace.

Jonáš Garaj je umělec pocházející z brněnské JAMU. Zabývá se světlem v širokém spektru performativních událostí, ve výtvarném umění a designu. V současnosti zkoumá využití osvětlovacích technologií novým organickým způsobem. Spolupráce s TABULA RASA vznikla díky podobnému přístupu a lásce k řemeslu, materiálu a jeho opětovnému použití.